Wkrótce skończy się okres przejściowy na wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego dla podatników spełniających wymogi określone dla małych i średnich przedsiębiorców. Już od 1 stycznia 2017 r. firmy te obejmie obowiązek comiesięcznego przesyłania ewidencji VAT w formie plików JPK. Sprawdź, jak dostosować działalność do nowych wymogów.

Na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Finansów pojawił się komunikat przypominający o nowym obowiązku dla małych i średnich przedsiębiorców: to przesyłanie ewidencji sprzedaży i zakupów VAT w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego. Przepisy dotyczące JPK weszły w życie 1 lipca 2016 r. i od tej daty zasadniczo obowiązują tzw. dużych przedsiębiorców. Dla małych i średnich oraz mikrofirm ustawodawca przewidział możliwość skorzystania z okresu przejściowego na wdrożenie JPK.

Od 1 stycznia 2017 r. mali i średni przedsiębiorcy oraz podmioty niebędące przedsiębiorcami, które spełniają warunki dla zachowania któregoś z tych statusów będą musieli przesyłać drogą elektroniczną ewidencję VAT w formie pliku JPK. Zgodnie z art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej, obowiązek ten dotyczy podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Rejestry VAT należy przesyłać bez wezwania organu podatkowego, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca – wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Dłuższy okres przejściowy przewidziano dla podatników spełniających warunki dla zachowania statusu mikroprzedsiębiorcy. Firmy te obowiązek przekazywania plików JPK_VAT obejmie dopiero od 1 stycznia 2018 r.

 

Dla kogo JPK od 1 stycznia 2017 r.

Aby ustalić, czy dany podmiot musi przesyłać rejestry VAT w formie plików JPK już od 1 stycznia 2017 r., należy wziąć pod uwagę definicje zapisane w ustawie z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672).

Definicja mikroprzedsiębiorcy znajduje się w art. 104 tejże ustawy:

Art. 104. Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 

Należy przy tym podkreślić, iż status mikrofirmy w 2017 r. zachowa wyłącznie ten podmiot, który w roku 2015 lub 2016 spełnił oba powyższe warunki. Nie jest mikroprzedsiębiorcą firma, która:

– zatrudnia 10 lub więcej pracowników – niezależnie od wysokości obrotu i sumy bilansowej

– osiąga roczny obrót netto w wysokości minimum 2 miliony euro i wykazuje sumę aktywów bilansu sporządzonego na koniec roku w wartości minimum 2 miliony euro – niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników

 

Mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie należy też mylić z małym podatnikiem, którego definicje zostały określone w ustawach o VAT, PIT i CIT, ani z wprowadzoną w ustawie o rachunkowości kategorią podmiotów gospodarczych, tzw. jednostek mikro, zwanych także mikropodmiotami. Przepisy dotyczące JPK posługują się w tym względzie wyłącznie definicjami z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Od 1 stycznia 2017 r. JPK dla małych i średnich firm

Definicje małego i średniego przedsiębiorcy znajdują się w art. 105 i 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:

Art. 105. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Art. 106. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

 

Obowiązek przesyłania drogą elektroniczną rejestrów VAT w formie pliku JPK obejmie te firmy od 1 stycznia 2017 r. Oznacza to, iż pierwszy plik VAT_JPK będzie trzeba przesłać w terminie do 25 lutego 2017 r. Struktury JPK znajdują się na oficjalnych stronach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów. Warto również wspomnieć, iż w odpowiedziach na pytania zawartych w broszurze informacyjnej resort podkreślił, iż informacja o prowadzonej ewidencji JPK_VAT powinna być przygotowana i przesłana w jednym pliku.

Aby małe i średnie firmy mogły rzetelnie wypełniać nowy obowiązek od początku 2017 r., konieczne jest odpowiednie przygotowanie – ewidencje muszą zawierać prawidłowe i wymagane przepisami informacje, zgodne z deklaracją VAT. Należy również przypomnieć, iż od 1 stycznia 2017 r. zmienią się przepisy dotyczące danych zawartych w ewidencji VAT. Warto już teraz zadbać o dostosowanie procedur w firmie i stosowanego oprogramowania do nowych wymogów.

 

Czytaj też: Co się zmieni w podatku VAT od 2017 r.