Deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz plik JPK_VAT we wspólnym dokumencie składanym elektronicznie do urzędu skarbowego? Tak! Plik JPK_V7 łączy bowiem dwa obowiązki w jeden.  Od 1 października 2020 r. zaczęły obowiązywać przepisy, które ułatwią życie zarówno podatnikom, jak i ich księgowym.

JPK_V7 – czym jest?

Czym jest nowy JPK_V7? Zastąpi on dwa dotychczasowe dokumenty: JPK_VAT oraz deklaracje VAT-7 i VAT-7K. Odrębne obowiązki zostały scalone we wspólny plik, który zawiera część ewidencyjną i deklaracyjną.

Plik JPK_V7 nie zastępuje skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12). Nie obejmuje też pozostałych deklaracji podatkowych, do których mają zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10 lub VAT-14).

 

Od kiedy obowiązują nowe przepisy?

Plik JPK_V7 muszą składać czynni podatnicy VAT. Od kiedy? Przepisy są aktualne od 1 października 2020 r. Regulacje zobowiązują do składania dokumentów na nowych zasadach duże, średnie, małe firmy, a także mikroprzedsiębiorstwa.

 

Plik JPK_V7 składany jedynie elektronicznie

Odpowiednio do trybu rozliczenia, podatników obowiązują dwa warianty JPK_V7:

JPK_V7M – w przypadku rozliczenia miesięcznego

JPK_V7K – przypadku rozliczenia kwartalnego

Nowy JPK_V7 przedsiębiorcy składają wyłącznie w wersji elektronicznej. Wymagany termin to każdy 25. dzień miesiąca (za miesiąc poprzedni). Jeżeli dzień ten wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, plik można złożyć pierwszego dnia roboczego. Oznacza to, że JPK_V7 za październik należy złożyć do 25 listopada 2020 r. (środa).

Podatnicy, którzy rozliczają się za okresy kwartalne, za pierwsze dwa miesiące danego kwartału składają plik JPK_V7K z wypełnioną jedynie częścią ewidencyjną. Natomiast za ostatni miesiąc kwartału, dokument musi mieć wypełnioną zarówno część ewidencyjną, jak i deklaracyjną.

 

Jak wysłać plik JPK_V7?

Podczas wysyłki plik JPK V7 można zatwierdzić podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym albo danymi autoryzującymi. Dokument złożony w sposób poprawny, zostanie potwierdzony Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO) do pobrania przez podatnika.

 

JPK_V7 – ułatwienie dla podatników

Wprowadzenie JPK_V7 to duże ułatwienie zarówno dla podatników, jak i biur rachunkowych. Scalenie dokumentów pozwala bowiem zrealizować jednocześnie dwa obowiązki. Dodatkowo ograniczona zostanie liczba kontroli podatkowych oraz postępowań. Skróci się także czas wykonywania czynności kontrolnych.

Ponadto zautomatyzowana zostanie weryfikacja rozliczenia VAT w zakresie prawidłowości wykazanych kwot podatku należnego i naliczonego. Podatnik nie będzie zaangażowany w ten proces.

 

Zobacz też: Zwolnienia z kas fiskalnych w 2021 – czy można skorzystać?