Stosowanie kas fiskalnych to obowiązek wielu przedsiębiorców w Polsce. Z roku na rok przybywa podatników, od których przepisy wymagają ewidencji sprzedaży na tych urządzeniach. Czy zwolnienia z kas fiskalnych w 2021 r. są wciąż aktualne?

W 2019 r. rozpoczęła się modyfikacja systemu kasowego w kraju. Podatnicy wybranych branż muszą wyposażyć się w nowoczesne kasy lub drukarki fiskalne online. Część z nich wymieni dotychczas używane sprzęty. Startujące biznesy kupią natomiast modele online’owe od razu, żeby stosować je już na początku działalności.

W poprzednich latach część przedsiębiorców miała prawo do sprzedaży bez kasy. Czy zwolnienia z kas fiskalnych w 2021 r. są wciąż dostępne?

 

Zwolnienia z kas fiskalnych w 2021 r. wciąż dostępne!

Wybrani przedsiębiorcy wciąż mogą korzystać ze zwolnienia z kas fiskalnych w 2021 r., jeżeli spełnią stosowne wymogi. Aktualne do końca przyszłego roku przepisy przewidują zwolnienie podmiotowe z kas, przedmiotowe i podmiotowo-przedmiotowo. Istnieje też katalog czynności wyłączonych ze zwolnień. Firmy, które świadczą usługi z tej listy, muszą stosować urządzenia fiskalne.

 

Zwolnienie podmiotowe z kas w 2021 r.

Przedsiębiorcy, którzy nie przekroczą określonego limitu obrotów w roku, mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. W 2021 r. limit ten wynosi 20 tys. zł netto rocznie. Nowi przedsiębiorcy, którzy wystartują z biznesem w trakcie roku, liczą dla siebie limit proporcjonalnie.

 

Zwolnienie przedmiotowe z kas w 2021 r.

Niektóre czynności nie muszą być ewidencjonowanie na kasie fiskalnej, ze względu na swój szczególny charakter. Przepisy szczegółowo wyliczają te usługi towary – są to m.in. usługi nadawcze, usługi kurierskie i pocztowe, także usługi w zakresie edukacji, usługi finansowe i ubezpieczeniowe oraz czynności notarialne.

 

Zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe z kas w 2021 r.

Przedsiębiorca wykonuje czynności, które powinny być ewidencjonowane na kasie, jednak w jego działalności zdecydowanie przeważa sprzedaż podlegająca zwolnieniu? W takiej sytuacji może korzystać ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego z kas. Musi jednak spełnić określone przepisami warunki.

 

Zwolnienia z kas dla szczególnych czynności w 2021 r.

W 2021 r. zachowane zostało też zwolnienie z kas fiskalnych dla szczególnych czynności. Prawo do sprzedaży bez kasy mają m.in. przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą wysyłkową, sprzedażą nieruchomości czy wykonujący usługi z zapłatą na rachunek. Z preferencji tych można będzie skorzystać wyłącznie po spełnieniu wszystkich wymogów określonych dla danego zwolnienia.

Warto dokładnie zapoznać się z aktualnymi przepisami dotyczącymi zwolnień. Zawarte są one w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519). Zapisy tego aktu prawnego obowiązują do 31 grudnia 2021 r.

Zobacz też: Ulga na kasę online w deklaracji VAT – jak odliczyć?