Pandemia koronawirusa COVID-19 w Polsce wpłynęła na funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw – w tym salonów fryzjerskich i kosmetycznych. W związku ze zmianami w pracy firm z tej branży, rząd zdecydował się na odroczenie kas online dla fryzjerów. Na kiedy przesunięto czas wymiany na online?

Początkowo wydawało się, że wyjątkowo boleśnie skutki epidemii odczują branże gastronomiczna i hotelarska. Jednak, jak się okazało, trafiły też w inne obszary. Decyzja o całkowitym ograniczeniu działalności salonów fryzjerskich i kosmetycznych drastycznie zmieniła sytuację przedsiębiorców z branży beauty. Zamknięte do odwołania lokale usługowe nie wykonują usług fryzjerskich ani kosmetycznych, nie generują przychodu. Co za tym idzie, nie rejestrują więc sprzedaży na kasach fiskalnych.

 

Zmiany w harmonogramie kas online!

W konsekwencji ograniczenia lub zatrzymania sprzedaży z powodu pandemii COVID-19, Ministerstwo Finansów zmieniło decyzje dotyczące wdrożenia tzw. kas online. Wspomniane już branże hotelarska i gastronomiczna miały wprowadzić kasy fiskalne online z dniem 1 lipca 2020 r. – jednak nastąpiło przesunięcie tego terminu na dzień 1 stycznia 2021 r. Wiadomo już, że zmiany w harmonogramie wdrożenia urządzeń online’owych będą dotyczyć również przedsiębiorców z innych branż. Rząd zaplanował m.in. odroczenie kas online dla fryzjerów.

 

Odroczenie kas online dla fryzjerów

Zgodnie z terminarzem wymiany kas na online, z początkiem roku 2021 r. mieli je stosować podatnicy wykonujący między innymi usługi fryzjerskie. Decyzją rządu nastąpi jednak odroczenie kas online dla fryzjerów. Termin na wdrożenie kas nowej generacji przesunięto aż na 1 lipca 2021 r.

 

Kasy online w późniejszym terminie również dla innych przedsiębiorców

Nie tylko fryzjerzy mogą liczyć na odroczenie obowiązku wymiany kas na online. Zrewidowany termin dotyczy podatników wszystkich branż, zobligowanych do wprowadzenia urządzeń online’owych na tym etapie.

 

Kasy online odroczone na 1 lipca 2021 r. dotyczą więc także przedsiębiorców świadczących usługi:

  • kosmetyczne i kosmetologiczne,
  • budowlane,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawnicze,
  • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu

 

Hotele i gastronomia również wdrożą kasy w innym terminie

Przy tej okazji warto przypomnieć, że dla wspomnianych już branż hotelarskiej i gastronomicznej również przewidziano przesunięcie wdrożenia kas online. Przedsiębiorcy wykonujący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania wprowadzą kasy online do 1 stycznia 2021 r., a nie jak pierwotnie zakładano – 1 lipca 2020 r. Taki sam termin dotyczy też sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

Zobacz też: Odroczenie kas online dla gastronomii i usług noclegowych!