Od 1 lipca 2022 r. miał wejść w życie nowy wymóg dla użytkowników kas online i terminali płatniczych. Ustawa o Polskim Ładzie wprowadziła obowiązek integracji obu urządzeń w podanym terminie. Niedopełnienie go miało skutkować karą pieniężną w wysokości 5 000 zł. Jednak na wniosek podatników Ministerstwo Finansów zdecydowało o odroczeniu integracji na 1 stycznia 2025 r.   

Ustawa o Polskim Ładzie, której większość zapisów weszło w życie z początkiem 2022 r., wprowadziła  dwa nowe obowiązki dla operatorów kas fiskalnych. Jednym z nich jest zapewnienie współpracy kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi. Obowiązek nie dotyczy właścicieli drukarek fiskalnych, które wyłączono z wymogu technicznego posiadania interfejsu komunikacyjnego z terminalem płatniczym. Przedsiębiorcy mieli wdrożyć integrację kas i terminali do dnia 1 lipca 2022 r . Jednak ustawodawca podjął decyzję o przesunięciu tego terminu.

Nowy termin dla integracji kas i terminali

Ministerstwo Finansów opublikowało oficjalny komunikat, z którego wynika, że pracuje nad rozwiązaniami odraczającymi obowiązek zapewnienia przez przedsiębiorców współpracy kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi na 1 stycznia 2025 r. – a więc o 2,5 roku! Decyzja uzasadniona jest sygnalizowanymi oczekiwaniami przedsiębiorców, wynikającymi z potencjalnych problemów technicznych.

Odroczona integracja, odroczone sankcje

Większość nowoczesnych kas fiskalnych online ma zaimplementowany protokół ECR-EFT, który bez problemu pozwala na współpracę z terminalem. Jednak nie każdy terminal płatniczy ma odpowiedni interfejs do połączenia z kasą. Ze strony biznesów pojawiły się więc głosy, że czasu na wdrożenie jest zbyt mało, a niedopełnienie obowiązku w terminie grozi karą pieniężną w wysokości 5 000 zł. Trudno przyznać zasadność sankcji i obciążenie nimi przedsiębiorców, jeżeli dostępne na rynku urządzenia do płatności bezgotówkowych nie pozwalają na integrację. Dlatego ustawodawca – w dialogu z firmami, w tym z przedstawicielami rynku urządzeń płatniczych – podjął decyzję o odroczeniu ustalonego wcześniej terminu. Do końca roku 2024 nie będzie wobec tego stosowana kara administracyjna w wysokości 5 000 zł wobec przedsiębiorców, którzy nie zapewnią współpracy sprzętów.

Zmiany w wystawianiu faktur w 2022 r.