Ustawa o Polskim Ładzie, która weszła w życie 1 stycznia 2022, wprowadziła spore zmiany dla przedsiębiorców. Dwie z nich dotyczą tylko właścicieli kas fiskalnych. Jakie?

Polski Ład a kasy fiskalne – zmiany w 2022 r.

Ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wywołała sporo zamieszania w dotychczasowej rutynie przedsiębiorców i pracowników biur rachunkowych. Wprowadziła też dwie ważne zmiany dla posiadaczy urządzeń fiskalnych. Jedna z nich obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku, druga wejdzie w życie z początkiem lipca.

Przedsiębiorca musi zapewnić płatności bezgotówkowe – od 1 stycznia 2022 r.

W Art. 22 pkt 2 Polskiego Ładu, który dodaje artykuł do ustawy Prawo przedsiębiorców, czytamy:

Art. 19a. 1. Przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 794 i 1639 oraz z 2021 r. poz. 355 i 1598)

Pierwsza zmiana dotyczy płatności bezgotówkowych. Firma, w której sprzedaż ewidencjonowana jest za pomocą urządzenia fiskalnego (kasy i drukarki online oraz starsze wersje tych sprzętów), musi zapewnić klientom płatności elektroniczne, jako alternatywę dla gotówki. Niejasne może się wydawać sformułowanie instrument płatniczy. Ustawodawca powołuje się jednak na dokument z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych, który wyjaśnia, że jest to:

zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego

Z definicji tej wynika, że do realizacji obowiązku płatności elektronicznych, przedsiębiorca może wykorzystać nie tylko terminal. Zapłata tego typu może zostać przyjęta za pomocą m.in. karty płatniczej, BLIK, przelewu elektronicznego czy czeku.

Obowiązek integracji kasy online i terminala płatniczego – od 1 lipca 2022 r.

Kolejna nowość dotyczy przedsiębiorców, którzy ewidencjonują sprzedaż przy wykorzystaniu kas fiskalnych online i jednocześnie posiadają terminal płatniczy. Zgodnie z przepisami, muszą oni zadbać o integrację obu urządzeń, przy czym komunikacja kasy online powinna się odbywać po protokole ECR-EFT. Ponieważ z rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące wynika, że drukarki fiskalne nie muszą mieć interfejsu komunikacyjnego z terminalem płatniczym – właściciele drukarek są wyłączeni z powyższego obowiązku. Warto wiedzieć, że nowoczesne kasy online mają zaimplementowany protokół ECR-EFT, który bez problemu pozwoli na połączenie sprzętów. Jednocześnie nie każdy terminal płatniczy ma odpowiedni interfejs do połączenia z kasą. Dlatego koniecznie sprawdźmy, czy model terminala, które wybraliśmy dla swojej firmy będzie współpracował z posiadanym urządzeniem online.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Zmiany w wystawianiu faktur w 2022 r.

Zmiany w wystawianiu faktur w 2022 r.