Wkrótce wejdą w życie przepisy dotyczące kas fiskalnych online. Senat bez poprawek przyjął zmiany wprowadzone tzw. ustawą o kasach online. Znamy terminy wymiany kas dla poszczególnych branż. Wiemy, kiedy ustawa wejdzie w życie i co to oznacza dla polskich przedsiębiorców. Sprawdź!

Wyjątkowo długi proces legislacyjny, jaki przeszła ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, zwana ustawą o kasach online, wreszcie dobiega końca. Po zaakceptowaniu (z drobnymi poprawkami dotyczącymi przede wszystkim terminów) projektu przez Sejm, trafił on do Senatu. Tutaj w dniu 19 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych – rozpatrywano na nim treść ustawy. Po tym, jak nikt nie zgłosił do niej poprawek, dnia 21 marca 2019 r., na 75. posiedzeniu Senatu RP, ustawa została zatwierdzona.

Wkrótce kasy fiskalne online pojawią się na półkach salonów sprzedaży. Ustawa nowelizacyjna czeka już tylko na podpis Prezydenta. Na tym etapie już nie zostaną w niej wprowadzone zmiany. Czekamy więc w zasadzie tylko na opublikowanie nowego aktu prawnego w Dzienniku Ustaw. Jak przekonuje rząd, wprowadzenie kas fiskalnych online ma usprawnić kontrolę transakcji przeprowadzanych przez podatników i ułatwić wychwytywanie poważnych nadużyć. To z kolei ma wyeliminować szarą strefę i zwiększyć wpływy z podatków do budżetu państwa.

 

Wymiana kas fiskalnych na online’owe

Modernizacja systemu kasowego w Polsce nie będzie rewolucją. To raczej ewolucja polegająca na stopniowym wycofywaniu z rynku i użytku kas obecnego typu. Większość podatników będzie mogła dalej stosować posiadane kasy. Wprowadzono jednak terminy, po których nie będzie już można kupić:

Kas fiskalnych z papierową kopią paragonu (31 sierpnia 2019 r.)

Kas fiskalnych z elektroniczną kopią paragonu (31 grudnia 2022 r.)

Niektóre branże wymienią kasy wcześniej. Rząd wybrał te, które zdaniem ustawodawcy są najbardziej narażone na występowanie nadużyć podatkowych. Kasy fiskalne online obowiązkowo będą musieli stosować:

Od 1 stycznia 2020 r. – podatnicy świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów, a także zajmujący się sprzedażą benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędów silników spalinowych.

Od 1 lipca 2020 r. – podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, a także zajmujący się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od 1 stycznia 2021 r. – podatnicy świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Ulga na kasę fiskalną online

Przedsiębiorcy zobligowani do wymiany kasy ze względu na wejście w życie nowych przepisów, będą mogli skorzystać z ulgi – podobnie jak obecnie, ma ona wynosić 700 zł na każde urządzenie zgłoszone do urzędu skarbowego.

Ustawa ma wejść w życie 1 maja 2019 r. Od tej daty polscy podatnicy będą już mogli kupować i stosować kasy fiskalne online. Czekamy jednak również na jeszcze jeden ważny akt prawny – nowe rozporządzenie w sprawie kas. Określi ono szczegółowo m.in. obowiązki użytkownika kasy online’owej.

Nowość w ofercie! Kasoterminal iPOS duet