Już wkrótce małe i średnie firmy będą musiały przesłać pierwsze pliki JPK_VAT. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, należy to robić do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Termin 25. lutego 2017 r. wypada w sobotę. W związku z tym wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy ulega on przesunięciu na pierwszy dzień roboczy – tak jak ma to miejsce w przypadku m.in. deklaracji VAT. Sprawdź, na co wskazują przepisy.

Zbliża się czas, w którym mali i średni przedsiębiorcy będą musieli przesłać do Ministerstwa Finansów pierwsze pliki JPK z danymi z ewidencji VAT. Przepisy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego zasadniczo weszły w życie 1 lipca 2016 r. Od tej daty obowiązek przekazywania danych w postaci plików JPK objął jednak wyłącznie największe podmioty. Podatnicy spełniający warunki określone w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej dla zachowania statusu małego, średniego lub mikroprzedsiębiorcy mogą korzystać z okresów przejściowych na wdrożenie JPK w działalności.

Już od 1 stycznia 2017 r. małe i średnie firmy zostaną objęte obowiązkiem przesyłania ewidencji VAT w formie plików JPK. W przeciwieństwie do pozostałych sześciu struktur opublikowanych na stronie resortu finansów (księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, magazyny, faktury VAT, PKPiR, ewidencje przychodów) ewidencje zakupu i sprzedaży VAT należy przesyłać drogą elektroniczną bez wezwania organu podatkowego, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, wskazując miesiąc, którego informacja ta dotyczy. Tak stanowi art. 82 §1b Ordynacji podatkowej.

Oznacza to, iż pierwsze pliki JPK_VAT mali i średni przedsiębiorcy muszą przesłać za styczeń 2017 r. – w terminie do 25. lutego 2017 r. Data ta wypada jednak w sobotę. Wielu podatników zastanawia się, czy w przypadku Jednolitego Pliku Kontrolnego obowiązuje zasada przesunięcia terminu na pierwszy dzień roboczy wypadający po sobocie lub dniu wolnym od pracy.

 

Do kiedy przesłać pierwszy plik JPK_VAT – do 25.02 czy 27.02?

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów dnia 26 września 2016 r. pojawił się komunikat o następującej treści:

„(…) Od 1 stycznia 2017 r. obowiązkowi składania JPK będą podlegały kolejne grupy podatników – średni i mali przedsiębiorcy. Data złożenia sprawozdania za pierwszy okres będzie przypadała 25 lutego 2017 r. (…)”

Resort przypomniał w nim o obowiązującym terminie, wynikającym ze wspomnianego art. 82 §1b Ordynacji podatkowej. Aby jednak ustalić, czy w przypadku pierwszego pliku JPK_VAT przesyłanego przez małe i średnie firmy termin przesuwa się na pierwszy dzień roboczy, należy posłużyć się art. 12 § 5 tego aktu prawnego:

Art. 12. 

(…)

5. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

 

Powyższy przepis wskazuje jasno, iż w przypadku terminu wypadającego w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, ulega on przesunięciu na pierwszy dzień roboczy po nim następujący. Żadne przepisy nie określają w tym względzie odrębnych regulacji dla plików JPK. Oznacza to, iż mali i średni przedsiębiorcy pierwsze pliki JPK z ewidencjami VAT przesyłają do poniedziałku 27 lutego 2017 r.

W przypadku mikroprzedsiębiorców obowiązuje dłuższy okres przejściowy – pierwsze pliki JPK_VAT firmy te będą musiały przesłać w rozliczeniu za styczeń 2018 r., czyli zasadniczo do 25 lutego 2018 r. Tym razem termin ten wypada w niedzielę, dlatego ulega przesunięciu na poniedziałek 26 lutego 2018 r.

 

Ważne!

Pierwsze pliki JPK_VAT należy przesłać:

Do 27. lutego 2017 r. – mali i średni przedsiębiorcy

Do 26. lutego 2018 r. – mikroprzedsiębiorcy

 

Pliki JPK_VAT przesyła się do Ministerstwa Finansów wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Nie wchodzą więc w grę czynniki takie jak data nadania czy odbioru listu, które obecnie mają znaczenie np. przy wysyłce deklaracji VAT.

 

Czytaj też: Spóźnienie z przekazaniem ewidencji VAT w pliku JPK – co grozi?