Temat kas fiskalnych online powrócił do łask zainteresowania polskiego rządu. Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawki do projektu tzw. ustawy o kasach online. Sprawdź, jakie nowe terminy wymiany urządzeń na kasy online’owe przewidziano. Dowiedz się też, kiedy ustawa nowelizacyjna wejdzie w życie, a co za tym idzie kiedy będzie można kupić pierwsze kasy online’owe.

W końcu rząd wznowił prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Po ponad półrocznym oczekiwaniu na zatwierdzenie w Sejmie, temat projektu nowego aktu prawnego został podjęty na posiedzeniu Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego w dniu 29 stycznia 2019 r. Zaproponowano nowe terminy wejścia w życie obowiązku stosowania kas online’owych przez niektóre branże.

 

Nowe terminy wprowadzenia kas online’owych

Zgodnie ze zmienionym projektem, obowiązek wymiany kas na urządzenia online’owe ma objąć:

  • Od 1 stycznia 2020 r.: świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów, sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędów silników spalinowych.
  • Od 1 lipca 2020 r.: świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.
  • Od 1 stycznia 2021 r.: świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych, kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Kasy fiskalne z papierową kopią paragonu mają z kolei uzyskiwać homologacje do 30 czerwca 2019 r.

Terminem wejścia w życie ustawy zaproponowanym przez Podkomisję miał być 1 marca 2019 r.

 

Ustawa o kasach online wejdzie w życie później

Sprawozdanie Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach zostało przedstawione Komisji Finansów Publicznych podczas debaty w dniu 20 lutego 2019 r. Zaproponowane poprawki do projektu zostały przyjęte bez zmian. Dotyczyły one główne terminów. Pozostałe miały charakter wyłącznie kosmetyczny.

Terminy wprowadzenia obowiązku stosowania kas online’owych przez poszczególne branże został przesunięty o rok. Termin zakończenia uzyskiwania homologacji przez kasy z kopią papierową – o pół roku. Zmieniono natomiast termin wejścia w życie ustawy nowelizacyjnej – przesunięto go z 1 marca 2019 r. na 1 maja 2019 r.

Należy jednak podkreślić, iż nawet ten uzgodniony termin nie jest jeszcze ostateczny. Zatwierdzony przez Komisję Finansów Publicznych projekt przekazany został do drugiego czytania w Sejmie. Dopiero po opublikowaniu nowego aktu prawnego w Dzienniku Ustaw poznamy ostateczne brzmienie ustawy nowelizacyjnej.

 

Ważne!

Wejście w życie ustawy o kasach online planowane jest na 1 maja 2019 r.

 

Dopiero po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw producenci kas fiskalnych będą mogli uzyskiwać potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar dla urządzeń online’owych. Biorąc pod uwagę, iż proces ten trwa jakiś czas, pierwszych kas nowego typu na półkach salonów sprzedaży urządzeń fiskalnych w Pruszkowie i innych miastach można spodziewać się dopiero w połowie roku 2019.

Kasy fiskalne online 2019 – nowe terminy!