Wytwarzasz odpady inne niż zwykłe odpady komunalne? Pudełka po szamponach, puszki po farbach, torebki foliowe? Sprawdź, czy musisz złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO. Ogromna liczba polskich przedsiębiorców wciąż nie wie o nowym obowiązku. A kary są wysokie, nawet do 1 mln zł!

Ministerstwo Środowiska prowadzi szeroko zakrojone działania mające na celu przeciwdziałanie nieprawidłowościom w zakresie gospodarowania odpadami. Wyeliminowanie przepadków np. wyrzucania śmieci do lasu zdaniem rządu wymaga czegoś więcej niż wzmożonych kontroli. Właśnie w tym celu w 2018 r. uruchomiono Elektroniczny rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO). Od 1 stycznia 2020 r. zostanie w nim dodana nowa funkcja – „ewidencja i sprawozdawczość”.

 

Kto musi zarejestrować się w BDO

Wpis do rejestru BDO muszą uzyskać przedsiębiorcy, którzy:

  • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
  • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm uniinych).

W praktyce oznacza to, iż w wpis w rejestrze BDO jest obowiązkowy dla wszystkich firm – niezależnie od ich wielkości – które wytwarzają odpady inne niż zwykłe odpady komunalne. Wszelkiego rodzaju butelki po szamponach, puszki po farbach, oleje, tonery do drukarek, ale też zwykłe torebki foliowe to odpady, które wymagają od przedsiębiorcy zarejestrowania w systemie BDO. W rzeczywistości więc nowy obowiązek obejmuje większość firm – salonów fryzjerskich i kosmetycznych, przychodni i prywatnych gabinetów lekarskich, szpitali, warsztatów samochodowych, zakładów produkcyjnych, drukarni, ale też zwykłych sklepów spożywczych wydających klientom foliowe torebki.

 

Co grozi za brak rejestracji

Inspektorat Środowiska zapowiedział wzmożone kontrole w związku z wprowadzeniem obowiązku rejestracji w BDO. Kara za brak wpisu w systemie może wynieść od 5 tys. do 1 mln. zł. Dodatkowo sąd może wymierzyć karę grzywny lub aresztu za niedostosowanie się do nowego wymogu. Z takimi samymi konsekwencjami musi liczyć się przedsiębiorca, który będzie posiadał wpis do rejestru, jednak będzie gospodarował odpadami niezgodnie z danymi określonymi we wpisie.

Co więcej, firmy zajmujące się wywozem śmieci nie będą mogły odebrać odpadów od przedsiębiorcy, którego wpis nie znajdzie się w rejestrze.

 

BDO w praktyce

Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze BDO można składać na kilka sposobów:

  • W urzędzie marszałkowskim właściwym według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby firmy;
  • Elektronicznie klikając w przycisk „Złóż online” dostępny na stronie biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/99_0170_00 – konieczne jest posiadanie podpisu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego;
  • Elektronicznie w systemie BDO (rejestr-bdo.mos.gov.pl), do którego można się zalogować poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej. W tym wypadku wniosek roboczy można przygotować już teraz, a wysłać go – od 1 stycznia 2020 r.

 

Wzór formularza znaleźć można na stronie biznes.gov.pl.

 

Jednak na tym nowe obowiązki podatników się nie kończą. Podmioty wpisane do rejestru muszą prowadzić ewidencję odpadów i wystawiać karty ich przekazania.

Karty przekazania odpadów wprowadza się do systemu BDO ze wskazaniem firmy, która je przejęła. Należy to robić przy każdym wywozie śmieci – zależnie od częstotliwości odbiorów, np. co tydzień. Ponadto, przedsiębiorca będzie zobowiązany do umieszczania numeru BDO na wystawianych fakturach i paragonach.

 

Ważne!

Rejestracji w BDO należy dokonać do 1 stycznia 2020 r.

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące rejestracji w Bazie znaleźć można na stronie biznes.gov.pl.

 

Zobacz też: Kiedy obowiązkowe kasy online dla lekarzy i stomatologów