Właściciele kas fiskalnych w 2022 r. mają nowe obowiązki. Ustawa z dnia 29.10.2021 r. nazywana Polskim Ładem obliguje ich między innymi do integracji dwóch urządzeń: kasy i terminala. Kogo dokładnie dotyczy nowych przepis? Do jakich innych wymogów muszą dostosować się podatnicy ewidencjonujący sprzedaż za pomocą kas?

W 2022 r. nowe wymogi dla właścicieli kas fiskalnych

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zawiera dwa nowe obowiązki, które dotyczą właścicieli kas fiskalnych – oba związane są z obszarem płatności bezgotówkowych.

Każdy podatnik, który prowadzi sprzedaż z wykorzystaniem urządzenia rejestrującego musi zapewnić, poza standardową płatnością gotówką, również możliwość dokonania płatności bezgotówkowej. Zapłata w formie elektronicznej może zostać uiszczona w dowolny sposób za pomocą instrumentu płatniczego, nie ma więc znaczenia, czy klient płaci kartą, telefonem czy wykona przelew, musi mieć jednak zagwarantowaną taką możliwość przez właściciela kasy. W większości przypadków dostosowanie sprzedaży do tego obowiązku oznacza dla przedsiębiorcy zakup terminala płatniczego. Bezpośredni związek z zastosowaniem terminala ma też drugi wymóg wprowadzony przez ustawodawcę. Zgodnie z aktualnymi przepisami, każdy podatnik, który posiada kasę online oraz terminal płatniczy, musi zapewnić współpracę tych urządzeń.

Obowiązkowa współpraca kasy online i terminala

Jeżeli przedsiębiorca stosuje kasy online i wykorzystuje terminal płatniczy, musi zadbać o połączenie tych urządzeń. Wyraźnie wynika to z treści ustawy z Art. 22, gdzie czytamy:

W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) wprowadza się następujące zmiany:

(…)

2) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu:

(…)

3. Przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zapewnia współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

Warto przy tym podkreślić, że opisywany wymóg integracji sprzętów nie dotyczy drukarek, które są wyłączone z obowiązku posiadania interfejsu komunikacyjnego z terminalem płatniczym.

Kiedy należy wdrożyć zmiany?

Konieczność zapewniania płatności elektronicznych przez właścicieli kas, to obowiązek, który podatnicy musieli wdrożyć od 1 stycznia 2022 r. Osoby, które ruszają z biznesem w trakcie roku i będą prowadzić ewidencję z wykorzystaniem urządzenia fiskalnego, powinny jednocześnie zadbać o opcję zapłaty bezgotówkowej. Z kolei na obowiązkową integrację kasy online i terminala przedsiębiorcy mają czas do 1 lipca 2022 r.

Jeżeli planujesz otworzyć firmę i wiesz, że będziesz musiał stosować kasę online od pierwszej sprzedaży, uważnie wybierz odpowiedni sprzęt. Nie wszystkie terminale płatnicze mają możliwość połączenia z urządzeniem fiskalnym, dlatego warto udać się do dobrego serwisu kas i poradzić się specjalistów. Pewnym wyborem, który rozwiąże problem poszukiwania kompatybilnych modeli jest POSPAY Online. Rozwiązanie to łączy funkcjonalności kasy online, terminala płatniczego i drukarki w jednej obudowie. Spełnia wszystkie wymogi techniczne dla urządzeń online’owych i daje gwarancje, że nasz terminal będzie zintegrowany z kasą, zgodnie z przepisami, które wejdą w życie za kilka miesięcy.

Kasy fiskalne 2022 – nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień