Od 1 maja 2019 r. obowiązuje nowa matryca stawek VAT w kasach fiskalnych. Sprawdź, jak prawidłowo przeprogramować urządzenie. Poznaj zasady przyporządkowywania oznaczeń literowych do konkretnych stawek VAT i dowiedz się, do kiedy musisz wprowadzić zmiany w swojej kasie.

Jednym z obowiązków podatnika prowadzącego sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych jest dbanie o prawidłowość pracy kasy fiskalnej. W zakres tego wchodzi m.in. prawidłowe przyporządkowanie towarom i usługom obowiązujących stawek VAT. Od 1 maja 2019 r. wprowadzono nową matrycę stawek VAT w kasach fiskalnych.

W poprzednim stanie prawnym podatnik miał dużą dowolność w kwestii przyporządkowania oznaczeń literowych do konkretnych stawek VAT. Przepisy wymagały zaprogramowania pod literą „A” stawki podstawowej 23%, natomiast literom od „B” do „G” należało przypisać pozostałe stawki VAT oraz zwolnienie od podatku. Obecne przepisy są w tym zakresie zdecydowanie bardziej restrykcyjne.

 

Nowa matryca stawek VAT w kasach fiskalnych

Regulacje dotyczące oznaczeń literowych stawek VAT w kasach zostały określone w § 6 ust. 1 pkt 5 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816).

 

Zgodnie z tym przepisem, stawki VAT przyporządkowuje się oznaczeniom literowym w następujący sposób:

  • literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
  • literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
  • literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
  • literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
  • literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
  • literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy, czyli sprzedaży opodatkowanej zgodnie ze szczególną procedurą marży przewidzianą dla usług turystyki oraz dla dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.

 

Zmiana oznaczeń literowych stawek VAT w kasach fiskalnych

Przepisy przejściowe zawarte w rozporządzeniu określają terminy zastosowania nowej matrycy stawek VAT w kasach fiskalnych. Podatnicy, którzy używali kasy na dzień wejścia w życie nowych przepisów, mogą stosować „stare” oznaczenia do końca lipca 2019 r. Do tej daty muszą przeprogramować swoje kasy. Od 1 sierpnia 2019 r. bowiem wszystkie urządzenia fiskalne muszą już rejestrować sprzedaż przy zastosowaniu nowej matrycy.

Należy przy tym pokreślić, iż prawidłowe przypisanie oznaczeń literowych do stawek VAT dotyczy wszystkich kas – zarówno kas fiskalnych i drukarek fiskalnych online, jak i urządzeń tradycyjnych z elektroniczną lub papierową kopią paragonu.

Wszystkie nowe kasy – fiskalizowane od 1 maja 2019 r. – mają już zaprogramowane nowe oznaczenia literowe stawek VAT.

 

Warto też wspomnieć, iż zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia, podatnik ma obowiązek przedstawić – na żądanie organu podatkowego – przypisania odpowiednich oznaczeń literowych do danej stawki podatku VAT lub zwolnienia od podatku.

 

Uwaga!

W Twojej kasie fiskalnej wciąż zaprogramowane są stare oznaczenia literowe? Nową matrycę stawek VAT musisz wprowadzić najpóźniej do 31 lipca 2019 r.

 

Obowiązek zaprogramowania prawidłowych oznaczeń literowych dla stawek VAT spoczywa na podatniku. Nasi serwisanci służą jednak pomocą w tym zakresie. Zapraszamy do kontaktu: 600 035 559.

 

Od 1 września 2019 r. faktura tylko do paragonu z NIP-em nabywcy